Mowy inspiracyjne (power speech)

Nikodem Zegzda Power Speech

Dotychczas przeprowadziłem kilkaset wystąpień dla różnych grup. Podczas moich speechy daję uczestnikom okazję do autorefleksji, opuszczenia swojej strefy komfortu i – co za tym idzie – rozwoju osobistego. Wielokrotnie dostawałem najwyższe oceny od zadowolonych słuchaczy, wnosząc do warsztatów dobrą energię, szacunek i życzliwość. Inspiruję i uczę najlepszych praktyk rynkowych.

Moje wystąpienia związane są z biznesem – głównie sprzedażą, zarządzaniem, leadershipem, ale również rozwojem osobistym.