Coaching i doradztwo indywidualne

img_8748-1

Coaching: wokół tej metody narosło wiele mitów i nieporozumień. Tymczasem coaching może być jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju osoby, ale stoi w opozycji do tradycyjnych metod rozwojowych. Celem coachingu jest odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej czy jego dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż nauczaniem. Podstawowym zadaniem coachingu jest rozwój ludzkiego potencjału, poprzez dokonywanie celowych zmian, w sposób jak najbardziej spójny z oczekiwaniami klienta.

Coaching pomaga doskonalić umiejętności, przekraczać własne ograniczenia i bariery dzięki indywidualnemu podejściu i traktowaniu człowieka jako całości. Pozwala realizować cele i stawać się coraz lepszym.

Coaching nie polega na doradzaniu. Jest to bardziej pomoc w odkryciu swojej indywidualnej, a tym samym najskuteczniejszej ścieżki rozwoju, oraz realizacji zadań.

Doradztwo indywidualne to praca w formule 1:1. Doradzam, pomagam, daję wskazówki, inspiruję do działania.

Zapraszam do współpracy!